Atrium People AS

Artikler

Unngå feilansettelser

Hvordan minimerer vi risikoen for feilansettelser?

Feilansettelser kan bli meget dyrt og ubehagelig for bedriften. Det er derfor viktig at det settes av nok tid både i forkant av annonseringen og gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Fokusområdene til både Atrium og bedriften som skal ansette må være:

  • Sett av nok tid og planlegg hele rekrutteringsprosessen
  • Sammen utarbeider vi en god jobbanalyse og kravspesifikasjon
  • Vi setter opp en stillingsannonse som treffer målgruppen best mulig
  • Vi blir enige om hvor stillingen skal publiseres - der vi treffer målgruppen best mulig
  • Gjennom Atriums rekrutteringsportal kan vi sette opp en del screeningspørsmål, og da unngå faren for å overse kvalifiserte kandidater
  • Vi gjennomfører en kompetansebasert og strukturert intervjuprosess
  • Vi gjennomfører grundige referanseintervjuer
  • Vi gjennomfører bakgrunnssjekk etter skriftlig samtykke fra kandidaten
  • Vi kan la finalekandidatene møte sine fremtidige kollegaer
  • Den viktige onboardingen sikrer at den nyansatte raskt kommer i produktivt modus, og sannsynligheten for at vedkommende blir værende i bedriften øker.

Gjennomføres disse punktene vil vi redusere risikoen for en feilansettelse til et minimum.