Atrium People AS

Personvernerklæring

Personvernerklæring

1. INNLEDNING

Som søker på stillinger hos Atrium Rekruttering AS vil du levere søknad, CV og vedlegg med personopplysninger. Tidvis vil våre kunder benytte seg av Atriums tjenester som eksempelvis bakgrunnsjekk, kredittvurdering, testverktøy og videointervju i ansettelsesprosessen. Da vil dine personopplysninger også fremkomme her.

Atrium Rekruttering AS henter kun inn personopplysninger som er relevante for gjeldende oppdrag, og sletter opplysninger som ikke er relevante. Når dine personopplysninger benyttes i en ansettelsesprosess, forplikter Atrium Rekruttering AS seg til å etterleve EUs forordning for personvern (EU-forordning 2016/679). Forordningen blir norsk lov i 2018.

Grunnlaget for innhenting av dine personopplysninger er «berettiget interesse».

Ved å søke på stilling hos Atrium Rekruttering AS i forbindelse med våre rekrutterings- og bemanningsoppdrag, godtar du personvernerklæringen, og gir ditt samtykke til innhenting, lagring, bruk og deling av dine personopplysninger.
Du kan trekke samtykket tilbake, og be om at personopplysningene dine slettes, ved å kontakte Atrium Rekruttering AS, Trollhaugmyra 15, 5353 Straume.

I det videre kan du lese mer om hvilke personopplysninger vi kan innhente om deg , hvorfor de innhentes, hvordan opplysningene blir benyttet, og hvilke rettigheter og alternativer du har når vi behandler dine opplysninger i en ansettelsesprosess.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE 

Når du søker stilling hos Atrium Rekruttering AS, er personopplysningene som følger relevante:

  • Kontaktinformasjon med navn, adresse, dine telefonnummer og e-postadresser
  • Identitetsinformasjon, som kjønn, fødselsdato og nasjonalitet
  • Søknad, CV, vitnemål, kursbevis, attester, bakgrunnsjekk, kredittvurdering, resultat fra tester, intervjunotater med deg og dine referanser
  • Passinformasjon
  • Dine pårørende
  • Vår kommunikasjonshistorikk med deg fra epost, telefon og sosiale medier
  • Helseinformasjon, inkludert innhenting av helseattest som kreves i ulike yrker og nedsatt funksjonsevne som ikke er forenelig med yrket.

3. HVOR PERSONOPPLYSNINGENE HENTES FRA

Det meste av informasjonen har du selv oppgitt i søknadsprosessen, eller vi har bedt om å få det tilsendt på grunn av relevans til oppdraget. Vi kan også få personopplysninger fra de du har oppgitt som referanser, og fra andre referansekilder som vi selv innhenter. Andre personopplysninger innhentes fra vår kommunikasjon med deg på e-post, nettstedet vårt og andre sosiale/digitale plattformer.

4. HVORFOR VI BRUKER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi bruker søkernes personopplysninger for å gjennomføre ansettelsesoppdrag på vegne av våre private og offentlige kunder, slik at de skal kunne fatte en riktig beslutning om hvem de ønsker å gå videre med, og eventuelt til slutt ansette.

Din passinformasjon samles inn i de tilfeller når det er nødvendig av hensyn til stillingen som skal besettes, eksempelvis i land der visum og/eller arbeidstillatelse kreves.

Opplysninger om pårørende innsamles når vi på kort varsel har behov for å kunne kontakte de nærmeste. Dette kan være i situasjoner der stillingen er på skip/installasjon, eller befinner seg i landområder der kommunikasjonsmulighetene er begrenset.

Helseopplysninger samles kun inn i når det skal ansettes i fysisk harde yrker og i andre posisjoner der det stilles helsemessige krav, eksempelvis på skip/offshoreinstallasjoner.

5. HVOR LAGRES DINE PERSONOPPLYSNINGER

Dine personopplysninger lagres på vår portal i Webcruiter. Denne blir du automatisk sendt til når du velger «Registrer CV» på vår nettside. Dersom det spørres om passinformasjon, nærmeste pårørende og helseopplysninger, vil dette også bli registrert her.
Personopplysninger kan også lagres på Atrium Rekrutterings server i skyen, og kun ansatte i Atrium med direkte tilknytning til rekrutteringen eller bemanningsoppdraget vil ha tilgang på disse personopplysningene.


6. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER

I forhold til stillingen du har søkt på, vil vi bare lagre personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for, det vil si til oppdraget mottatt av kunde er avsluttet.
Kommunikasjon på e-post og andre medier, hvor det har fremkommet relevante personopplysninger av betydning for ansettelsesprosessen vil bli behandlet tilsvarende.

Personopplysninger som du selv har registrert i Webcruiter, blir liggende så lenge du selv ønsker det. Dersom noe av de registrerte personopplysningene skal endres eller slettes, gjør du dette på egen hånd ved å logge inn i din portal.
Det vises ellers til punkt 8.

Søknader sendt inn via Webcruiter vil bli slettet senest 12 måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Dine registrerte personopplysninger blir ikke berørt av dette, det er kun selve søknaden på den aktuelle stillingen som blir anonymisert.

I de tilfeller der du er ansatt i Atrium Rekruttering AS vil informasjon om transaksjoner bli lagret etter gjeldende lovverk, eksempelvis regnskapsloven.

Vi gjør ellers oppmerksom på at du kan legge din CV inn i en CV-database som Webcruiter AS er behandlingsansvarlig for og som faller utenfor denne personvernerklæringen. Formålet med denne databasen er å sikre at en jobbsøker kan gjenbruke sine CV-opplysninger i andre ansettelsesprosesser.

7. INTERNASJONAL OVERFØRING AV INFORMASJON

Atrium Rekruttering AS kan i visse tilfeller samarbeide med selskap utenfor EØS-området, og kan overføre informasjon til disse. Vi vil sikre at personopplysningene dine beskyttes på en hensiktsmessig måte. Hensiktsmessig beskyttelse kan eksempelvis være å påse at mottaker tilbyr samme grad av personvern- og informasjonssikkerhet som oss. Du kan be om mer informasjon, eller få tilsendt et eksemplar av sikkerhetstiltakene våre, for å sikre at personopplysningene dine overføres på en forsvarlig måte.

8. HVORDAN FÅ TILGANG TIL, KORRIGERE, SLETTE ELLER KLAGE PÅ PERSONOPPLYSNINGER 

Dersom du ønsker å få tilgang til, eller korrigere personopplysningene dine, kan du når som helst kontakte oss. Tilgang til Webcruiter får du ved å logge inn med brukernavn og passord. Du kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har innhentet om deg, og som ligger lagret utenom Webcruiter.

Du kan be oss om å slette informasjonen som vi har innhentet fra deg. Vi er derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg og våre kunder, samt informasjonen som er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler, eller krav fra myndighetene.

Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på en korrekt måte, kan du klage til Datatilsynet. Før du sender en slik klage, ber vi om at du tar kontakt med oss, ettersom vi kan vurdere det dithen at vi gir deg de svarene du trenger, og dermed får rettet opp eventuelle misforståelser som måtte gjøre seg gjeldende.

9. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen vil fra tid til annen kunne bli oppdatert. Du vil få varsel om disse endringene når og hvor dette er hensiktsmessig, de kan eventuelt bli publisert på nettsidene våre. Alle endringer vil først tre i kraft etter at de er blitt behørig kommunisert/publisert.

10. KONTAKTINFORMASJON

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til post@atriumrekruttering.no, eller sende en henvendelse til:
Atrium Rekruttering AS
Trollhaugmyra 15
5353 Straume.

11. Cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

  • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
  • Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.